+962-03-2372380 Unit_admin@mutah.edu.jo

عمداء الكلية السابقون


الأستاذ الدكتور محمد نايف العمايرة

أ.د ذياب البداينة

1/9/2004 -31/8/2006
أ.د قبلان المجالي

1/9/2006- 31/8/ 2008
أ.د ابراهيم العرود

1/9/2008- 31/8/ 2010
أ.د طه الطراونة

1/9/2010- 31/8/ 2012
أ.د محمد سالم الطراونة

1/9/2012- 31/8/ 2013
أ.د صداح الحباشنة

1/9/2013- 31/8/2016
أ.د خلف الطراونة

1/9/2016- 31/8/2017
أ.د يونس الشديفات

1/9/2017- 1/9/2019
أ.د. حسين طه المحادين

1/9/2019 - 1/9/2021
د. سطام سالم الشقور

15/9/2021 -