+962-03-2372380 Unit_admin@mutah.edu.jo

مجلس الكلية


د. سائد محمد ابراهيم

عميد الكلية/رئيس المجلس
د. فاخر العاني

نائب العميد/عضو
د.اريج عوض الله
د. اريج عوض الله

مساعد العميد/عضو
د.شريف سعيد عباده
الدكتور :شريف سعيد عباده

رئيس قسم الكيمياء الصيدلانية/عضو
د.روان الكركي
الدكتوره روان الكركي

رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية /عضو
د. حياة البطوش

ممثل قسم الكيمياء الصيدلانية/ عضو
د. أيمن البطوش

ممثل المجتمع المحلي/عضو
د.تيسير يونس

ممثل المجتمع المحلي/عضو